Avustajan kanssa vai yksin

Ongelmia olla syytettynä rikoksesta – ilman oikeudellista avustajaa

Hyvin usein törmää syytettyyn, joka on sitä mieltä, että hän itse kykenee ajamaan oikeuksiaan rikosasiassa riittävällä tavalla. Meidän kokemuksen perusteella tämä ei kuitenkaan lähes koskaan pidä paikkaansa. Julkisuudessakin on tapauksia, joissa syytetyn olisi kannattanut ottaa oma avustaja mukaan. Avustaja on; asianajaja, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tai julkinen oikeusavustaja. Asianajaja ja luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja ovat lakimiehiä, joilla on erityinen lupa edustaa rikoksesta epäiltyä tai rikoksen uhria rikosoikeudenkäynnissä.

  • Asianajaja saa lupansa ja oikeuden kutsua itseään asianajajaksi, kun hän liittyy Suomen Asianajajaliittoon, muuta lakimiehet eivät saa kutsua itseään asianajajaksi.
  • Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja saa erityislupansa, kun hän hakee jäsenyyttä oikeudenkäyntiavustajalautakunnalta, joka arvioi täyttyykö edellytykset saada erityislupa. Mikäli henkilö on luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, merkitään hänet rekisteriin, josta kuka tahansa voi tarkistaa, että hänen erikoislupansa on voimassa
  • Julkinen oikeusavustaja saa edustaa rikoksesta epäiltyä tai rikoksen uhria, sillä perusteella, että hän työskentelee julkisessa oikeusaputoimistossa
  • Muut lakimiehet eli lakimiehet, joilla ei ole erityislupaa tai ole töissä oikeusaputoimistossa ei saa edustaa toista rikosasiassa

Nähdäksemme on erityisen tärkeää ottaa oma avustaja, vaikka kyseessä on rikos, josta on odotettavissa pienehkö rangaistus, mikäli asiassa on riskinä tai vaadittua suuria vahingonkorvauksia. Monesti rikoksien todellinen rangaistus on taloudellinen eikä pienehkö vankeustuomio, joko ehdottomana tai ehdollisena. Taloudellinen rangaistus tapahtuu pääosin vahingonkorvauksen muodossa, joka voi pahimmillaan pilata rikoksesta syytetyn loppuelämän tai ainakin siihen saakka, kunnes hän voi hakeutua velkajärjestelyyn.