rikosjuristin tarve

Alla olevaa työkalua käyttämällä saat arvion siitä, kannattaako sinun hankkia asianajaja, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tai oikeusavustaja edustamaan itseäsi rikosasiassa. Työkalun avulla saat myös vastauksen muun muuassa seuraaviin kysymyksiin:

  • itsekriminointisuoja
  • oikeus vaieta
  • miten teen rikosilmoituksen

Mikäli olet epäiltynä rikoksesta tai rikoksen uhri, voimme arvioida tilanteesi täytettyäsi lomakkeen.

Rikosprosessin tavoite on selvittää, onko rikos tapahtunut ja kuka on epäilty rikoksentekijä. Tämä on oikeusvaltiossamme tärkeä prosessi ja se alkaa aina esitutkinnalla. Esitutkinnan suorittaa esitutkintaviranomainen eli yleensä poliisi. Tämä ns. esitutkintakynnys on melko matala, joten moni asia päättyy esitutkintaan todettaessa, että rikosta ei ole tapahtunut tai tekijää ei tavoiteta. Esitutkinnan jälkeen asia siirtyy syyttäjälle, jos rikosta edelleen epäillään ja syyttäjän jälkeen tuomioistuimeen, mikäli syyttäjä nostaa syytteen.

Vaikka esitutkinta on esivaihe rikosprosessissa, on siihen suhtauduttava huomattavalla vakavuudella. Esitutkinnassa kerrotut asiat ovat lähtökohtaisesti sellaisia, että esitutkinnan jälkeen niitä ei voi muuttaa, jos asia etenee tuomioistuimeen. Jos tarina muuttuu ja epäilty/syytetty kertoo tuomioistuimessa asiasta eri tavalla kuin esitutkinnassa, syyttäjä käyttää esitutkintakertomusta osoittaakseen ristiriidan ja vain harvoin uskotaan muutettua tarinaa.

Eli suhtaudu esitutkintaan huomattavalla vakavuudella.

Lakimiehen on tärkeää olla mukana rikosprosessissa, sillä lakimiehen tarkoituksena on pyrkiä vakuuttamaan tuomioistuin syytetyn syyttömyydestä ja vain harvoin syytetty kykenee tähän itse, sillä hän ei tunne lakia ja erilaisia koukeroita. Vaikka syyllisyys olisi selvä, on lakimiehellä silti tärkeä rooli rikosprosessissa ja hän pystyy erottamaan sellaiset tärkeät asiat mitkä pitää tuoda ilmi, jotta tuomio on mahdollisimman matala. Tähän syytetty ei yleensä itse kykene.

Alla olevaa palvelua voi käyttää kuka tahansa. Palvelun käyttöehdot löydät tästä.