Käyttöehdot

Palvelun rikoslakimies.fi käyttöehdot


 1. Yleistä
 2. Näitä palveluiden käyttöehtoja sovelletaan Lakiasiantoimisto HP & HP Oy:n ylläpitämään rikoslakimies.fi verkkopalveluun. Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot itseään sitoviksi käyttämällä rikoslakimies.fi palveluja.
 3. Palvelun sisältö
 4. Lakiasiantoimisto HP & HP Oy:lla on oikeus muuttaa palvelua ja sen sisältöä sekä oikeus lopettaa palvelun tuottaminen. Tämän verkkosivuston käyttäminen ei muodosta toimeksiantosuhdetta. Tämä verkkosivusto tarjoaa tietoa, ei lainopillista neuvoa. Käyttäjää ei koskaan suositella tekevän päätöstään pelkästään internetsivuilta löytyvän tiedon perusteella vaan käyttäjää suositellaan ottamaan yhteyttä lakimieheen ennen päätöksen tekemistä. Lakiasiantoimisto HP & HP Oy ei voi taata tai vakuuttaa, että tällä verkkosivustolla oleva tieto on ajantasaista tai oikeaa. Käyttämällä tai hyödyntämällä sivustolla olevaa tietoa, tekee lukija sen omalla riskillään. Lakiasiantoimisto HP & HP Oy ei vastaa palvelussa olevista virheellisistä, puutteellisista tai tulkinnanvaraisista tiedoista tai näiden käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.
 5. Palvelun toiminta

Rikoslakimies.fi sivuilla on mahdollista tarkistaa, mikäli rikosasiassa on syytä hankkia rikoslakimies tai rikosasianajaja käyttöön edustamaan, joko rikoksesta epäiltyä tai rikoksen asianomistajaa. Palvelu ei missään nimessä ota kantaa siihen kuka rikoslakimies tai rikosasianaja kannattaa ottaa avustajaksi. Palvelu ei myöskään ehdota tiettyä henkilöä eikä Lakiasiaintoimisto HP & HP Oy tiedusteluista tällaista ehdotusta anna.

Palvelun antama suositus lakimiehen hankkimisesta rikosasiaan ei ota huomioon kaikkia niitä seikkoja mitä pitää ottaa, kun harkitaan lakimiehen tarvetta eikä suosituksen perusteella tule tehdä johtopäätöstä siitä kannattaako hankkia oma lakimiesedustus.

 1. Palvelun käyttö
 2. Lakiasiaintoimisto HP & HP Oy ei vastaa palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Lakiasiaintoimisto HP & HP Oy ei vastaa palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista tai niiden aiheuttamista palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista. Lakiasiaintoimisto HP & HP Oy pidättää kaikki oikeudet kotisivuillamme esitetyn sisällön muuttamiseen ja poistamiseen.
 3. Oikeudet
 4. Palvelun kaikki oikeudet ovat Lakiasiaintoimisto HP & HP Oy:lla. Käyttäjä ei saa mitään palveluun liittyviä oikeuksia. Käyttäjällä on oikeus käyttää palvelua näiden käyttöehtojen ja mahdollisten muiden erikseen annettujen palvelukohtaisten ehtojen mukaisesti. Käyttäjä saa näiden käyttöehtojen mukaisesti oikeuden käyttää palvelua. Käyttäjä saa käyttää palvelua vain omiin tarkoituksiinsa. Kaikki mahdolliset tekijänoikeudelliset oikeudet siirtyvät Lakiasiaintoimisto HP & HP Oy:lle, mikäli käyttäjä toimittaa tiedot Lakiasiaintoimisto HP & HP Oy:lle.
 5. Henkilötiedot
 6. Käyttäjä sitoutuu antamaan Lakiasiaintoimisto HP & HP Oy:lle palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista Lakiasiaintoimisto HP & HP Oy:lle. Jos käyttäjä ei ilmoita kaikkia tarpeellisia henkilö- tai muita tietoja, Lakiasiaintoimisto HP & HP Oy:lla on oikeus kieltäytyä palvelun tarjoamisesta. Lakiasiaintoimisto HP & HP Oy:lla on oikeus käsitellä käyttäjän henkilötietoja henkilötietolain ja muun lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjän tiedot tallennetaan Lakiasiaintoimisto HP & HP Oy:n asiakasrekisteriin. Henkilötiedot poistetaan, kun ne eivät ole enää tarpeen asian hoitamiseksi. Mikäli voimassa oleva muu lainsäädäntö edellyttää Lakiasiaintoimisto HP & HP Oy:tä säilyttämään tietoja tietyn tai määritelmättömän ajan, noudatetaan kyseisestä lainsäädännöstä tulevia velvollisuuksia.
 7. Hinnat ja Laskutus
 8. Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, palvelun ja siihen liittyvien lisäpalveluiden hinnat määräytyvät palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero, mikäli toisin ei ole ilmoitettu. Maksu on suoritettava viimeistään eräpäivänä, muussa tapauksessa Lakiasiaintoimisto HP & HP Oy:lla on yksipuolisesti oikeus kieltäytyä palvelun tarjoamisesta.
 9. Tietoturva
 10. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Lakiasiaintoimisto HP & HP Oy ei anna takuuta eikä ota vastuuta myöskään niistä ulkopuolisista verkkosivustoista, joille omilta kotisivuiltamme on linkkiyhteys. Lakiasiaintoimisto HP & HP Oy säilyttää kaikki käyttäjää koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Lakiasiaintoimisto HP & HP Oy järjestää palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.
 11. Erimielisyyksien ratkaiseminen
 12. Näihin käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.
 13. Sovellettava laki
 14. Näihin käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.