top of page

Rikoslakimies

Vuodesta 2013

Toimimme rikosasioissa lakimiehinä ja hoidamme muun muassa seuraavia rikostyyppejä; talousrikos, työoikeusrikos, väkivaltarikos, arvopaperimarkkinarikos, petosrikos, velallisen rikokset ja monia muita. 

Vaikka syytetty ei aina vapautuisikaan syytteistä, niin rikosasianajajan tai muun lakimiehen tehtävänä on myös saada tuomio sellaiseksi, että se noudattaa oikeuskäytäntöä eli yleensä pienemmäksi kuin syyttäjä on sitä vaatinut. Monesti tässä onnistuminen vaatii erityistä tietämystä aihealueesta ja vain harvoin syytetty osaa itse vedota oikeisiin seikkoihin.

Juridiikassa on paljon erilaisia ammattinimikkeitä, eikä aina ole selvää, mihin erilaiset termit viittaavat. Asianajaja on lakimies, joka on suorittanut OTM/OTK-tutkinnon sekä erillisen asianajajatutkinnon. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on juristi, joka on suorittanut OTM/OTK-tutkinnon ja jolla on riittävä perehtyneisyys oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtäviin. Julkinen oikeusavustaja on juristi, joka on suorittanut OTM/OTK-tutkinnon sekä riittävän työkokemuksen oikeudenkäyntiavustajan tai tuomarin työstä ja tehtävien hoidosta. Julkinen oikeusavustaja työskentelee valtion oikeusaputoimistossa ja tarjoaa oikeusapua. Juristi tai lakimies on yleisnimike juridisen korkeakoulututkinnon suorittaneelle henkilölle.

 

Oikeudessa rikosasiassa saa edustaa vain asianajaja, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tai julkinen oikeusavustaja. Muut juristit, kuten esimerkiksi varatuomarit, eivät voi edustaa oikeudessa. Jokaisen ammattinimikkeen, paitsi juristin, toiminnasta säätelee laki Suomessa ja asianajajien, luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien sekä julkisten oikeusavustajien toimintaa valvoo Suomen Asianajajaliitto.

Rikoslakimies -  Lakiasiaintoimisto

Rikoprosessi- tarvitsenko rikoslakimiestä?

RIKOSPROSESSIN ETENEMINEN JA LAKIMIEHEN ROOLI

 

Rikoslakimiesblogissa kerromme seikkaperäisesti miten rikosasia etenee rikosepäilystä kuulusteluun ja oikeudenkäyntiin sekä aina rikosoikeudelliseen tuomioon saakka. Blogista saat käsityksen millainen on suomalainen rikosoikeudenkäynti ja mitä seikkoja epäillyn tulee ottaa huomioon.

 

EPÄILTY, TODISTAJA TAI ASIANOMISTAJA

Voit käyttää palvelua, jos olet rikoksesta epäilty, rikoksen todistaja tai rikoksen asianomistaja eli rikoksen uhri. Pääset tästä arvioimaan tilanteesi ja saat tiedon, kannattaako sinun hankkia rikoslakimies tai rikosasianajaja avustamaan sinua rikosasiassa.

Saat vastauksen täytettyäsi lomakkeen. Löydät lomakkeen tästä.

arko-henrik (9).jpg

OTM, Arko Uotila

Partner; kokenut rikoslakimies

Arko on tuttu näky oikeussaleissa edustamassa rikoksesta syytettyjä tai asianomistajia, jotka ovat joutuneet rikoksen uhriksi. 

Arko hoitaa rikoslakimiehenä monipuolisesti eri rikostyyppeejä kuten huumausainerikokset, pahoinpitelyt ja muut väkivaltarikokset sekä talousrikokset kuten veropetos ja kirjanpitorikokset.

Rikoslakimiehet

Hyvä lakimies auttaa rikosprosessin alusta loppuun saakka

( Asiakas)

Arvomme 01.

Kokemus

Lakimiehemme ovat kokeneita rikosjuristeja rikosasiasioiden hoidossa. Hoidamme niin pienet kuin isot rikosasiat.

Muista, että sinulla on mahdollista saada ilmainen lakimies, mikäli sinulle myönnetään maksuton oikeusapu.

bottom of page