Rikoslakimies helsinki

Rikoksesta epäilty, tarkista kannattaako sinun hankkia rikoslakimies tai rikosasianajaja avustamaan rikosoikeudenkäynnissä tai esitutkinnassa

asianajaja, lupalakimies vai oikeusavustaja

ASIANAJAJA

Asianajaja on lakimies, joka kuuluu asianajajaliittoon ja hän saa edustaa epäiltyä tai asianomistajaa kuulusteluissa ja oikeudenkäynneissä.

Asianajaja työskentelee asianajotoimistossa.

Ilmainen asianajaja, jos oikeusapu myönnetään.

LUPALAKIMIES

Lupalakimies eli luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Lupalakimiehellä on samat oikeudet kuin asianajajajalla. Näiden ero on lähinnä muodollinen. Lupalakimies työskentelee yleensä asianajotoimistossa tai lakiasiaintoimistossa.

Ilmainen lakimies, jos oikeusapu myönnetään.

OIKEUSAVUSTAJA

Jos saat oikeusapua, sinun ei tarvitse ottaa julkista oikeusavustajaa, vaan voit valita avustajaksesi asianajajan tai lupalakimiehen.

Julkinen oikeusavustaja työskentelee oikeusaputoimistossa.

Lue lisää miten lakimiehet eroavat toisistaan

RIKOSASIASSSA SINUA SAA AVUSTAA

  • Asianajaja
  • Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
  • Julkinen oikeusavustaja
  • Muut lakimiehet eivät saa sinua edustaa

Pärjäänkö ilman lakimiestä oikeudenkäynnissä?

Saatat pärjätä, mutta tuomioistuinkokemuksemme on osoittanut, että vain harva pärjää. Alla on muutamia tapauksia uraltamme, joissa olisi kannattanut olla avustaja mukana.

kavallus

Syytetyltä kysyttiin, oliko hän käyttänyt saamiaan rahoja, joilla tuli hankkia lentoliput, johonkin muuhun. Syytetty vastasi, että osti osalla rahalla ruokaa lapselleen.

Hänet tuomittiin kavalluksesta, vaikka mitään muuta näyttöä ei ollut. Näyttöä ei ollut edes siitä, että hänelle annettiin rahoja.

Mikäli hänellä olisi ollut lakimies avustamassa, olisi avustaja todennut, että syyttäjällä ei ole näyttöä ja kieltänyt syytettyä lausumasta mitään. Näin ollen syytetty olisi vapautettu.

rattijuopumus

Henkilö oli oikeudessa syytettynä rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Syytetyllä olisi ollut mahdollista vedota lieventäviin asianhaaroihin ja saada lyhyempi tuomio sekä mahdollisuus saada ehdollinen ajokielto, mutta hän ei osannut vedota lieventäviin seikkoihin tuomioistuimessa.

Jos hänellä olisi ollut lakimies, olisi hän tuonut syytetyn kannalta edullisia seikkoja ilmi ja tuomio olisi ollut lievempi.

Petos

Rikoksesta epäilty oli syytettynä petoksesta. Petoksen tunnusmerkistö täyttyy silloin, kun on tarkoituksella otettu vastaan palveluksia ilman aikomustakaan maksaa niistä.

Syytetty ei osannut kertoa asiaansa siten, että siitä olisi tullut ilmi oikea syy eli se, että epähuomioissa hänen tilinsä oli ylittynyt ja hän ei ollut tätä huomannut.

Tähänkin asiaan olisi lakimies osannut tarttua ja ilmoittaa, että rikosta ei ollut tapahtunut, vaan kyseessä on ollut selkeä väärinymmärrys.

Vaikka syytetty ei aina vapautuisikaan syytteistä, niin rikosasianajajan tai muun lakimiehen tehtävänä on myös saada tuomio sellaiseksi, että se noudattaa oikeuskäytäntöä eli yleensä pienemmäksi kuin syyttäjä on sitä vaatinut. Monesti tässä onnistuminen vaatii erityistä tietämystä aihealuuesta ja vain harvoin syytetty osaa itse vedota oikeisiin seikkoihin.


rikosprosessin eteneminen ja lakimiehen rooli

Rikoslakimiesblogissa kerromme seikkaperäisesti miten rikosasia etenee rikosepäilystä kuulusteluun ja oikeudenkäyntiin sekä aina rikosoikeudelliseen tuomioon saakka. Blogista saat käsityksen millainen on suomalainen rikosoikeudenkäynti ja mitä seikkoja epäillyn tulee ottaa huomioon.

Lue lisää blogistamme

epäilty, todistaja tai asianomistaja

Voit käyttää palvelua, jos olet rikoksesta epäilty, rikoksen todistaja tai rikoksen asianomistaja eli rikoksen uhri. Pääset tästä arvioimaan tilanteesi ja saat tiedon, kannattaako sinun hankkia rikoslakimies tai rikosasianajaja avustamaan sinua rikosasiassa.

Saat vastauksen täytettyäsi lomakkeen.