top of page
  • Writer's pictureHenrik Pirhonen

Hovioikeuden tuomio lentoyhtiö Go! Aviation Oy:n kavallusasiassa (veropetos ja kirjanpitorikos)Avustimme päävastaajaa Helsingin hovioikeudessa rikosasiassa, jossa päämies oli saanut ehdottoman vankeusrangaistuksen eli hän olisi joutunut istumaan vankilaan tuomiota. Päämies halusi vaihtaa asiamiestä ja tulimme mukaan hovioikeusvaiheeseen. Saimme tuomiota lievennettyä siten, että osa syytteistä kaatui ja osa pieneni määrältään, näin ollen päämies vältti vankilan. Toimme hovioikeuteen kymmeniä uusia todisteita sekä muutimme puolustusstrategiaa siitä miten asiaa oli ajettu käräjäoikeudessa, ja saimme vapautettua päämiehen vankilatuomiosta.


Yksi vastaaja vapautettiin syytteistä ja muiden osalta syytteet pysyivät ennallaan eli käräjäoikeuden päätöksen mukaisina.


--

Helsingin hovioikeuden tiedote


Helsingin hovioikeus on tänään antamallaan tuomiolla pääosin pysyttänyt

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden 12.3.2021 antaman tuomion, jolla

lentoyhtiö Go! Aviation Oy:n toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan

oli katsottu syyllistyneen yhtiön toiminnassa tehtyihin törkeään kavallukseen

ja törkeään kirjanpitorikokseen. Hänen syykseen oli lisäksi luettu törkeä

veropetos ja viesintäsalaisuuden loukkaus. Käräjäoikeus oli lisäksi tuominnut

tapahtumaan liittyen kaksi vastaajaa avunannosta törkeään kavallukseen ja

yhden vastaajan törkeästä rahanpesusta.


Asiassa oli kysymys siitä, että toimitusjohtaja ja avunannosta tuomitut

vastaajat olivat laskuttaneet yhtiötä aidon laskutuksen lisäksi perusteettomilla

laskuilla. Perusteettomalla laskutuksella saadut varat olivat päätyneet

vastaajien omaan käyttöön ja niitä oli osin kierrätetty takaisin yhtiöön

toimitusjohtajan yhtiöstä aikaisemmin nostamien varojen maksamiseksi

takaisin yhtiölle. Käräjäoikeus oli katsonut kaikkien syytteessä mainittujen

laskujen olleen perusteettomia ja vastaajien syyllistyneen kavallusrikoksiin

syytteen mukaisesti. Hovioikeus sen sijaan katsoi, että syytteessä mainituille

yhteismäärältään 52.558,40 euron siirroille oli ollut liiketaloudellinen peruste,

miltä osin syyte hylättiin. Muilta osin käräjäoikeuden tuomiota ei

kavallusrikosten osalta muutettu. Toimitusjohtajan katsottiin kavaltaneen

yhtiöstä 221.375 euroa ja avunantajien edistäneen rikosta pienempien määrien

osalta.


Törkeästä rahanpesusta syytetyn vastaajan osalta hovioikeus hylkäsi syytteen.

Syyte oli perustunut Go! Aviation Oy:stä kavallettujen varojen

vastaanottamiseen ja siirtämiseen edelleen. Hovioikeus katsoi, että rahojen

vastaanottaminen oli perustunut aitoon työsuoritteeseen liittyviin laskuihin

eikä vastaajan ollut näytetty tienneen rahojen rikollisesta alkuperästä.

Käräjäoikeuden toimitusjohtajalle tuomitsemaa rangaistusta alennettiin ja se

määrättiin ehdolliseksi syytteen osittaisen hylkäämisen ja ajan kulumisen

vuoksi. Hänet tuomittiin törkeästä kavalluksesta, törkeästä

kirjanpitorikoksesta, törkeästä veropetoksesta ja viesintäsalaisuuden

loukkauksesta 1 vuoden 10 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja

sen ohessa 90 tunniksi yhdyskuntapalveluun. Käräjäoikeuden määräämä 4

vuoden liiketoimintakielto pysytettiin. Avunantajille käräjäoikeudessa

tuomittuja 10 kuukauden ja 6 kuukauden ehdollisia vankeusrangaistuksia ei

muutettu.


Vastaajat tuomittiin maksamaan vahingonkorvausta Go! Aviation Oy:n

konkurssipesälle ja toimitusjohtaja lisäksi Verohallinnolle.

119 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Kommentare


bottom of page